Czech English

!!!  POZOR  !!!

 

Vážení přátelé,

dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat (GDPR). Povinnosti z něj vyplývající se vztahují i na všechny spolky, tedy i na chovatelské kluby. Abyste mohli i nadále využívat služeb klubu, potřebujeme od vás obdržet poštou podepsaný originál "Souhlasu se zpracováním osobních údajů", který přikládáme.
Chápeme, že je to pro vás nadbytečná práce s tiskem a návštěvou pošty, ale bohužel musíme tuto normu všichni respektovat.
Bez tohoto souhlasu nebudete moci hlásit svoje psy na klubové akce, nebudete moci hlásit vaše psy na jakoukoliv výstavu v ČR a využívat pro to také online databáze Dogoffice. Nebudete moci být uvedeni v katalogu jakékoliv výstavy v ČR. Nebudou moci být zveřejňovány výsledky vašich psů a fotografie v tisku a ani na webu a sociálních médiích. Nebudete se moci se svými psy zúčastnit bonitací a nebude možné vám vystavovat krycí listy, protože klub nebude moci vést evidenci jedinců. ČMKU vám nebude moci vydat PP a zapisovat vaše chovné jedice a vrhy do Plemenné knihy. Klub nebude také moci vést vaši členskou evidenci a proto nebudete moci obdržet klubový zpravodaj.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) byl e-mailovou poštou rozeslán všem členům. Pokud by jej někdo nedostal nebo by se akcí klubu chtěl účastnit i nečlen, pak si jej může vytisknout z odkazu na konci tohoto upozornění.

 

Velmi se vám omlouváme za nepříjemnosti, které však nikdo z nás nezpůsobil.

S pozdravem
ing.Radovan Lysák
tajemník
Samojed klub z.s.

PS: Souhlas, prosím, odešlete na adresu:

ing.Radovan Lysák
Brandlova 84
695 04 Hodonín

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) ... box detail

Tvorba stranek pro chovatele