Czech English

Aby Váš samojed mohl být zbonitován, musí mu být zrentgenovány a posouzeny kyčle. Výběr veterináře, který provede snímkování, nepodceňujte a to i za cenu toho, že budete muset cestovat na vzdálenější veterinu, kde mají se snímkováním větší zkušenosti!

Doma nesmíte zapomenout:
- svého samojeda
- jeho průkaz původu a očkovací průkaz
- nějakého pomocníka (ne těhotnou ženu)
- 4x formulář Potvrzení o RTG vyšetření na DKK box detail. Někteří veterináři již vyplňují vlastní formuláře přímo ve svém počítači. I tento formulář je možný, jen je potřeba jej označit "Samojed klub"!!!

Pejsek musí být starší než 12 měsíců (aby mohl být snímek brán jako podklad pro bonitaci), neměl by minimálně 12 hodin před snímkováním jíst a mezi rtg a očkováním proti vzteklině, psince... by měl být alespoň 14-denní rozestup.

Cena zákroku se liší podle druhu narkózy (700 - 1400 Kč). Když je pejsek uspán, je přemístěn do tzv. V-lůžka umožňujícího ideální umístění psa do hřbetní polohy. Veterinář spolu s psíkem nasnímkuje pomocí olověných písmen a číslic i zkratku plemene, tetovací číslo psa a symbol označující levou a pravou stranu.

Náležitosti snímku:
* Na pravém okraji nafocená (olověnými písmeny) předepsaná zkratka plemene, celé tetovací číslo, které souhlasí s tetováním na zvířeti a v průkaze původu a označení strany zkr. DX.
* Dále musí být na snímku lihovým (nesmývatelným) fixem popis majitele - jméno a adresa, popis zvířete - plemeno, celé jméno vč. chovné stanice, tetovací číslo, datum narození a pohlaví (vše souhlasí s PP).
* Označení pracoviště a lékaře, který snímek vyhotovil.

Po exponování snímku ho veterinář vyvolá a posoudí, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Rtg snímek musí být dostatečně kontrastní, nerozmazaný, poloha pánve musí být přesná (symetrická forámen ovale), nohy natažené v rotaci tak, že čéšky jsou ve středu kolen. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, veterinář Vám jej ukáže a popíše, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Je nepřípustné, aby se veterinář vyjadřoval o nálezu DKK. To může jen posuzovatel.

Veterinář Vám v průkazu původu psa potvrdí zhotovení rtg snímku a do 14 dnů odešle posuzovateli: zhotovený rtg snímek + 4 vyplněné formulář box detail (uveďte také své telefonní číslo).

Jakmile MVDr. Duchek obdrží rentgen k vyhodnocení, odešle majiteli psa poukázku typu C (změna od 1.11.2022 na 600,- Kč) a poté, co majitel psa poukázku uhradí, tak mu budou doporučeně zaslány výsledky vyhodnocení.

Adresa pro zasílání RTG snímků (platná od 1.3.2009)
POZOR ZMĚNA!

MVDr. Lukáš Duchek
VETCENTRUM Duchek s.r.o.
K Hájům 2671/8
155 00 Praha 5–Stodůlky

tel.: 251 617 564, 251 511 651, mobil: 775 688 637, www: www.vetcentrum.cz

Celý zákrok, tj. snímkování i vyhodnocení, můžete podstoupit i přímo u MVDr. Duchka.

NOVINKA PRO SMLUVNÍ KLUBY CHOVATELŮ A MAJITELE POSUZOVANÝCH PSŮ
Od 1. 1. 2007 pro Vás zpřístupnil MVDr. Duchek archiv RTG snímků DKK a DKL vyhodnocených od 1. 1. 2007. Snímky najdete v této sekci DKK a DKL pod zabezpečeným přístupem. Pro každý klub dostane své přihlašovací údaje doporučeně poštou poradce chovu, který bude zároveň informován o způsobu identifikace jednotlivých RTG snímků. Nevyhodnotitelné snímky nebudou do archivu zařazeny. Archiv bude aktualizován minimálně jedenkrát měsíčně, snímky budou zveřejněny po zaplacení vyhodnocení. Tato služba je nová a doufáme, že bude fungovat k Vaší spokojenosti. Případné připomínky či náměty zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Po žádostech majitelů posuzovaných psů jsme zpřístupnili archiv DKK a DKL i jednotlivým majitelům posouzených psů, přihlašovací údaje do archivu DKK a DKL dostane každý majitel po zaplacení vyhodnocení doporučeně poštou zároveň s výsledkem vyhodnocení. Pokud svůj snímek nenajdete v archivu ihned po obdržení přihlašovacích údajů, nebyl archiv ještě aktualizován. Děkujeme za pochopení.

Tvorba stranek pro chovatele